Visio ja arvot

Vision and Values

Missio: “To simplify life at work”

Visio: “Mitä tarvitsetkaan työpaikalla: muista Lyreco”
Arvomme: “Passion, Excellence, Respect, Agility”

Passion – Me todella välitämme asiakkaistamme
Excellence – Tähtäämme aina täydelliseen suoritukseen
Respect – Panostamme keskinäiseen luottamukseen ja kunnioitukseen sekä eettiseen toimintaan
Agility – Valmistaudumme, innovoimme ja mukaudumme muutoksiin
Lyrecon arvot ovat koko konsernin yhteiset ja viestivät kaikkien lyrecolaisten keskittymisen painopisteitä, sitoutumista ja tekemisen henkeä.

Toimintapolitiikka