Eettiset säännöt

Code of Ethics
Lyrecon kasvu on aina ollut sidoksissa neljään keskeiseen arvoon:

Passion, Excellence, Respect JA Agility


Nämä arvot ovat edelleen kaiken toimintamme keskiössä. On tärkeää, että jokainen lyrecolainen ja yhteistyökumppanimme ymmärtävät tapamme toimia ja miten haluamme saavuttaa tuloksia. Lyrecon eettiset säännöt on kirjattu kahteen säännöstöön, joita noudatetaan koko yhtiössä.  

Henkilöstön eettiset säännöt


Henkilöstön eettiset säännöt koskevat kaikkia lyrecolaisia. Heidän tulee noudattaa eettisiä sääntöjä päivittäisissä toimissaan sekä yhteistyössä kolmansiin osapuoliin.  Lyreco odottaa koko henkilöstön tuntevan eettisten sääntöjen periaatteet, jota on kirjattu dokumentissa “Lyrecon eettiset säännöt”, ja noudattavan niitä. Lyreco ei hyväksy mitään laitonta tai epäeettistä toimintaa toimipaikoissaan.


Tavarantoimittajien eettiset säännöt

Lyrecon valitsee yhteistyökumppanikseen yrityksiä, joilla on vahva sitoutuminen eettisiin standardeihin. ”Tavarantoimittajien eettiset säännöt” luovat perustan yhteistyölle, joka perustuu rehellisyyteen, luottamukseen, ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, paikallisten lakien noudattamiseen ja kestävään kehitykseen.