Lyreco For Education

Kun lapsi menee kouluun, kansakunta kehittyy!

Lyrecon 16 tytäryhtiötä on vuodesta 2008 kerännyt Lyreco For Education -ohjelmalla rahaa lasten koulunkäynnin parantamiseksi kehittyvissä maissa.
 

Avainlukuja:
 • 5 maata on olllut hyväntekeväisyyden kohteena
 • 79.700 lasta on saatu koulunkäynnin piiriin*
 • 189 koulua on rakennettu*
 • 2.840.600 € kerätty ja toimitettu kohteisiin * osassa kohteissa vastuullisena projektinvetäjänä on toiminut ranskalainen kehitysyhteistyötoimisto

Hyväntekeväisyyttä yhdessä

Lyrecon yrityskulttuuriin kuuluu yhdessä tehty hyväntekeväisyys Lyreco For Education -ohjelmalla. Varoja on kerätty kolmella tavalla:
 • Markkinointitoimenpiteet: asiakkaiden ja tavarantoimittajien osallistumisella x tuote ostettu = 1 € kerätty LFE:lle.
 • Sisäiset tapahtumat: pullamyynti, arpajaiset, kirpputorit... Työntekijät kaikissa Lyreco-tytäryhtiöissä ovat järjestäneet omia LFE-aktiviteetteja. 
 • Lahjoitukset: henkilöstön lahjoistukset säästöpossuun. Lyreco tuplaa henkilöstön lahjoituksena antaman summan.
Jokaiseen hankkeeseen valitsemme yhteistyökumppaniksi lasten kouluttautumiseen erikoistuneen kansainvälisen kansalaisjärjestön, jonka kanssa yhdessä teemme maakohtaisen toimintasuunnitelman tavoitteineen. Jokaisen hankkeen lopullisena tavoitteena on kouluttautumisen jatkuminen myös projektin päätyttyä. Siksi kaikkiin projekteihin otetaan mukaan paikallisia toimijoita, kuten kylien vanhimpia, opettajia ja lasten vanhempia. Heidän johdollaan kylät ovat jatkossa itse vastuussa omasta koulutoimestaan. 

Kuudentena kohdemaana on Kambodza, 2019 – 2022. Tavoitteenamme on kerätä miljoona euroa neljän vuoden aikana. Tuemme kouluhankkeita syrjäisissä provinsseissa, koska tämä tuo erityisen myönteisiä vaikutuksia paikallisyhteisöihin etnisten vähemmistöjen yhteisöissä. Hankkeessa keskitytään varmistamaan, että lapsilla on pääsy laadukkaaseen koulutukseen, mukaan lukien tieto- ja viestintätekniikka. Rakentamalla täysihoitoloita autamme koululaisia, jotka asuvat kaukana kouluista, jotta myös he pystyvät opiskelemaan.                             

            2015 - 2018 Madagaskar kerätiin 1.000.000 €

 • 6.000 lasta ohjelman piirissä
 • 32 koulua tuetaan
Toimintasuunnitelman neljä tavoitetta:
 • Rakentaa ja kunnostaa koulurakennuksia
 • Parantaa koulutuksen laatua kouluttamalla opettajia ja varustamalla kouluja
 • Lisätä vanhempien tietoisuutta kouluttautumisen tärkeydestä
 • Keskittyä katastrofien ehkäisyyn pyörremyrskyjen suhteen

 

                     
                    Katso tästä videot Togosta 2011, 2012 ja 2013

                2011-2014 Togo  kerätiin 1.200.000 €

 • 60.000 lasta ohjelman piirissä
 • 200 peruskoulua, 58 lastentarhaa ja esikoulua sekä 4 lukiota tuettu 
 • 49 koulua rakennettu
 • 165 rehtoria ja 225 opettajaa koulutettu
 • 750 äitiä osallistui äitien kerhoon
 • 3.332 opiskelijaa pääsi käyttämään IT-laitteita
Tästä näet videot Karan ja Savannahin alueilta.

 
                       

                      2010 Brazil  kerättiin 277.600 €

 • 3.000 lasta ohjelman piirissä
 • 11 koulua tuettiin
 • 64 opettajaa koulutettiin

 

                       

                     2009 Vietnam kerättiin 188.000 €

 • 2.300 lasta ohjelman piirissä
 • 20 koulua tuettiin 
                                    
 

                 2008 Bangladesh   kerättiin 175.000 €

 • 8.400 lasta ohjelman piirissä 
 • 50 lastentarhaa ja esikoulua ohjelman piirissä