Sertifioinnit ja  johtamismallit

Certifications & Management Systems

 

Maailmanlaajuiset sertifioinnit 
ISO 9001 ja ISO 14001

Kaikissa Lyrecon tytäryhtiöissä toimitaan ISO 9001 ja 14001 -sertifiointien mukaisesti. Tämä varmistaa laadukkaan toiminnan ja yhteiset toimintamallit kaikissa tytäryhtiöissä. Johtamismallit on sidottu ISO-sertifiointeihin, jolloin laatu- ja ympäristöasiat huomioidaan laatuvaatimusten mukaisesti kaikessa toiminnassa.

 


Muut johtamismallit

OHSAS 18001

Laatu- ja ympäristöasioiden sekä terveys- ja turvallisuus asioiden johtamiseen sovelletaan OHSAS 18001 -standardeja ja paikallista lainsäädäntöä.
 

ISO 26000

Osana kestävän kehityksen ohjelmaa yhteiskuntavastuullisuutta on vuodesta 2012 johdettu ISO 26000 -ohjeistuksen mukaisesti.