Missio ja arvot

Vision and Values

Missio:

Päivittäin helpottamassa asiakkaan arkea

Lyrecon arvot ovat yhteiset koko konsernille ja jokainen lyrecolainen on sitoutunut niihin jokapäiväisessä tekemisessään.

ARVOT:

   Our Values