Vihreät tuotteet

Green Products


Lyrecon valikoimassa olevat vihreät tuotteet (ympäristöystävälliset tuotteet) on määritelty vihreiksi tuotteiksi Lyrecon ainutlaatuisen, monikohtaisen arviointimenetelmän mukaiesesti. 

 Miksi Lyrecon arviointimenetelmä on luotettava?

  • Arviointi perustuu ISO 14020 -ympäristöstandardiin, joka on ISO ympäristövaateiden korkein taso
  • Arviointi on linjassa kansainvälisen kauppakamarin arviointikriteerien kanssa. Tällä varmistetaan, että kyseessä ei ole vain tuotteiden "viherpesusta".
  • Arviointikiriteerit ovat yhteneväiset kaikille tuotteille, kaikissa Lyreco-maissa
  • Arviointimenetelmällä on SGS:n (kansainvälinen auditointeja tekevä yritys) hyväksyntä ja SGS on arvioinut Lyrecon vihreiden tuotteiden arviointitavana alan parhaaksi.